2510462151, 2510462610    2510462352   work@emt.ihu.gr

Αγαπητή/έ κυρία/κύριε,

Ακολουθεί ερωτηματολόγιο που αφορά στο Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» στο οποίο συμμετείχατε.

Καθώς το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι υποχρεωτική η συλλογή στοιχείων για τους ωφελούμενους, γι’ αυτό παρακαλούμε για τη συμπλήρωσή του σε όλα τα πεδία.

Παράλληλα, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τα δεδομένα των απαντήσεών σας θα τύχουν επεξεργασίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Bίου Μάθηση», «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία», Δικαιούχος «ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης»), για το σκοπό της παρακολούθησης του προγράμματος, προκειμένου να εξαχθούν στατιστικά στοιχεία (δείκτες) και για το σκοπό των προβλεπόμενων ερευνών και αξιολογήσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις του ΕΚΤ.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων για τους ανωτέρω σκοπούς πραγματοποιείται ιδίως υπό τις προϋποθέσεις των διατάξεων των περιπτώσεων γ' και ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 6 και της περίπτωσης ζ' της παρ. 2 του άρθρου 9 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

Επίσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 12 έως 22 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, διατηρείτε - ως υποκείμενα των δεδομένων - τα δικαιώματα ενημέρωσης και πρόσβασης, τα δικαιώματα διόρθωσης και διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη), το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, το δικαίωμα εναντίωσης και το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την ανταπόκριση.Α. ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗΒ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Επεξήγηση: Η συμμετοχή σε πρόγραμμα κατάρτισης ή εκπαίδευσης ή δια βίου μάθησης εννοεί μαθητές όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, συμπεριλαμβανομένων των συμμετεχόντων σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια, σπουδαστές σε Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης που παρέχουν αρχική επαγγελματική κατάρτιση στους απόφοιτους της υποχρεωτικής τυπικής εκπαίδευσης, σπουδαστές και πρακτικά ασκούμενους σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, συμμετέχοντες σε προγράμματα Κέντρων Δια Βίου Μάθησης που παρέχουν συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση, γενική εκπαίδευση ενηλίκων, επαγγελματικό προσανατολισμό και δια βίου συμβουλευτική, σπουδαστές Κολλεγίων, σπουδαστές και πρακτικά ασκούμενους Σχολών που εποπτεύονται από τα Υπουργεία Πολιτισμού, Ναυτιλίας, Τουρισμού κ.λπ. και φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πλήρους φοίτησης.
Ε. Αποκτήθηκε εξειδίκευση ως αποτέλεσμα της συμμετοχής σας στην Πρακτική Άσκηση;

Αναζήτηση

Τελευταίες ανακοινώσεις

Με το παρακάτω ΦΕΚ 67/τ.Β'/14-01-2022 και συγκεκριμένα στις σελίδες 885 - 886, δίνεται οι δυνατότητα στους φοιτητές να...
Στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, η αποζημίωση της πρακτικής άσκησης ανέρχεται σε ποσοστό 80% επί...
Ανακοινώνεται ότι το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ του Δι.Πα.Ε. - Πανεπιστημιούπολη Καβάλας θα...
Καλούνται οι φοιτητές οι οποίοι άρχισαν την Πρακτική τους Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ στις 15/11/2021 να...
Καλούνται οι φοιτητές που υλοποίησαν την Πρακτική τους Άσκηση διά ζώσης στους φορείς τους από 01/06/2021...
Καλούνται οι φοιτητές που υλοποίησαν την Πρακτική τους Άσκηση διά ζώσης στους φορείς τους από 01/11/2020...
Ανακοινώνεται ότι για διαχειριστικούς λόγους του Προγράμματος, η έναρξη της Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ για το...
Στο συνημμένο αρχείο (pdf) αναφέρονται οι Α.Ε.Μ. των φοιτητών του Τμήματος Φυσικής που εγκρίθηκαν για να να πραγματοποιήσουν την...
Στο συνημμένο αρχείο (pdf) αναφέρονται οι Α.Ε.Μ. των φοιτητών του Τμήματος Πληροφορικής που εγκρίθηκαν για να να...

Ακολουθήστε μας

Πληροφοριακό Σύστημα Άτλας