2510462151, 2510462610    2510462352   work@emt.ihu.gr

Συμμετοχή και έγγραφα

Συμμετοχή και έγγραφα

Πριν την έναρξη

Ο/Η φοιτητής/ρια παίρνει από τη Γραμματεία του Τμήματός του/της τη σχετική βεβαίωση ότι δικαιούται να εκπονήσει Πρακτική Άσκηση και ενημερώνει τον Επιστημονικό Υπεύθυνο Πρακτικής Άσκησης του Τμήματός του/της.

Προσέρχεται από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης και προσκομίζει τα παρακάτω έγγραφα:

 1. Αίτηση Φοιτητή για Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ. Η αίτηση συμπληρώνεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Γραφείου Πρακτικής, εκτυπώνεται και υπογράφεται από τον φοιτητή/τρια. Η προθεσμία συμπλήρωσης της Αίτησης ανακοινώνεται από την παρούσα ιστοσελίδα.
 2. Φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης από τη Γραμματεία του Τμήματός του/της ότι δικαιούται να πραγματοποιήσει την εξάμηνη Πρακτική Άσκηση (ζητείται από το Γραφείο Πρακτικής). Εφόσον εγκριθεί η πρακτική, ο φοιτητής/ρια θα πρέπει να καταθέσει και την πρωτότυπη βεβαίωση στον Φορέα όπου θα γίνει η τοποθέτησή του/της.
 3. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου σε ισχύ.
 4. Φωτοαντίγραφο Βεβαίωσης Απογραφής Άμεσα Ασφαλισμένου από το ΙΚΑ.
 5. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού Πειραιώς, όπου ο φοιτητής/τρια εμφανίζεται ως πρώτο όνομα στο λογαριασμό. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει λογαριασμός στην τράπεζα Πειραιώς, μπορεί να προσκομίσει λογαριασμό άλλης τράπεζας.
 6. Εκκαθαριστικό σημείωμα του τελευταίου οικονομικού έτους από την ΑΑΔΕ, στην περίπτωση που για την ένταξη στην Πρακτική Άσκηση γίνει μοριοδότηση των φοιτητών με εισοδηματικά κριτήρια. Σε περίπτωση που ο φοιτητής δεν υποβάλλει ο ίδιος φορολογική δήλωση, προσκομίζει το εκκαθαριστικό του κηδεμόνα του (πατέρα, μητέρας κ.λπ.).

Είσοδος/Εγγραφή στο Πληροφοριακό Σύστημα Άτλας

Για την εκπόνηση της Πρακτικής Άσκησης, είναι επίσης απαραίτητη η είσοδος στο Πληροφοριακό Σύστημα κεντρικής υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης ΑΕΙ «ΑΤΛΑΣ», ή η εγγραφή σε αυτό, για φοιτητές/ριες που δεν έχουν ακαδημαϊκή ταυτότητα. Από την αρχική σελίδα επιλέγετε Εγγραφή/Είσοδος | Προπτυχιακός Φοιτητής | Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδπς - Καβάλα (πρώην Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης) | Σύνδεση με τα στοιχεία που σας έχουν δοθεί για την Ηλεκτρονική Γραμματεία. Στη συνέχεια, κάνετε μια τυπική επιβεβαίωση των στοιχείων σας, όπως προβάλλονται από το σύστημα.

Σύμβαση του φοιτητή/ριας με τον Φορέα Απασχόλησης

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης εκδίδει πριν την έναρξη του εξαμήνου τις Ειδικές Συμβάσεις της Πρακτικής Άσκησης σε τέσσερα (4) αντίγραφα. Αφού υπογραφούν και σφραγιστούν από τον Ιδρυματικό Υπεύθυνο της Πράξης και τον Επιστημονικό Υπεύθυνο Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος του φοιτητή/ριας, αποστέλλονται στον Φορέα όπου υπογράφονται από τον νόμιμο εκπρόσπωπο του Φορέα και τον φοιτητή/ρια. Ένα (1) αντίγραφο κρατάει ο Φορέας, ένα (1) ο/η ασκούμενος/η φοιτητής/ρια και δύο (2) επιστρέφονται στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Δι.Πα.Ε. - Πανεπιστημιούπολη Καβάλας.

Κατά τη διάρκεια

Κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης ο ασκούμενος φοιτητής/ρια πρέπει κάθε εβδομάδα να συμπληρώνει στο Βιβλιάριο Πρακτικής Άσκησης περιληπτικά τις δραστηριότητες στις οποίες συμμετείχε (Έντυπο 1 Βιβλιαρίου). Το Βιβλιάριο Πρακτικής Άσκησης ελέγχεται, υπογράφεται και σφραγίζεται σε εβδομαδιαία βάση από τον επόπτη του Φορέα Απασχόλησης.

Επίσης, σε τακτά χρονικά διαστήματα που ανακοινώνονται από το Γραφείο Πρακτικής και για θέσεις μόνο του Ιδιωτικού Τομέα, έχει την υποχρέωση να προσκομίζει τα αποδεικτικά πληρωμής του από τον Φορέα στον οποίο απασχολείται, για το ποσό που αντιστοιχεί στον Φορέα.

Επίσης, φροντίζει στο τέλος κάθε μήνα σε συνεργασία με τον επόπτη Καθηγητή του Τμήματος να συμπληρώνεται η μηνιαία έκθεση παρακολούθησης στο Βιβλιάριο Πρακτικής Άσκησης (Έντυπο 2 Βιβλιαρίου). Η έκθεση αυτή υπογράφεται και σφραγίζεται από τον επόπτη Καθηγητή του Τμήματος και τον επόπτη του Φορέα Απασχόλησης.

Με τη λήξη

Για να επικυρώσει τη λήξη της εξάμηνης Πρακτικής του Άσκησης ο φοιτητής/ρια θα πρέπει να προσκομίσει στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης:

 1. Δύο (2) πρωτότυπες Βεβαιώσεις Υλοποίησης - Ολοκλήρωσης Πρακτικής Άσκησης από τον Φορέα Απασχόλησης (docx).
 2. Το Βιβλιάριο Πρακτικής Άσκησης, συμπληρωμένο για όλη τη διάρκεια της εργασίας του φοιτητή/ριας και υπογεγραμμένο και σφραγισμένο όπου χρειάζεται από τον ίδιο τον/την φοιτητή/ρια, τον επόπτη του Φορέα Απασχόλησης, τον επόπτη Καθηγητή του Τμήματος καθώς επίσης και φωτοτυπίες:
  • Του εξωφύλλου και της πρώτης σελίδας του Βιβλιαρίου Πρακτικής Άσκησης όπου αναγράφονται τα στοιχεία του φοιτητή/ριας.
  • Της Έκθεσης Πεπραγμένων - Γενικότερες Σημειώσεις του ασκούμενου φοιτητή (Έντυπο 3 Βιβλιαρίου).
  • Της Συνοπτικής Έκθεσης Επίδοσής του από τον Φορέα Απασχόλησης (τελευταία σελίδα Βιβλιαρίου Πρακτικής).
 3. Συμπληρωμένα τα Ερωτηματολόγια Αξιολόγησης της Πρακτικής Άσκησης από:
  • Τον/την φοιτητή/ρια (Έντυπο 4 Βιβλιαρίου).
  • Τον συνεργαζόμενο Φορέα Απασχόλησης (Έντυπο 5 Βιβλιαρίου).
  • Τον επόπτη Καθηγητή του Τμήματος (Έντυπο 6 Βιβλιαρίου).
 4. Υπογεγραμμένο Απογραφικό Δελτίο Εξόδου εντός 10 ημερών μετά την λήξη του εξαμήνου Πρακτικής, η μορφή και ο τρόπος συμπλήρωσης του οποίου ανακοινώνονται από την παρούσα ιστοσελίδα.
 5. Βεβαίωση ενσήμων από τον εκάστοτε Φορέα.

Ακολούθως, πρέπει να καταθέσει στη Γραμματεία του Τμήματός του τα έγγραφα που θα του/της δοθούν από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, μαζί με το Βιβλιάριο Πρακτικής Άσκησης.

Οδηγίες σύνταξης Έκθεσης Πεπραγμένων Πρακτικής Άσκησης Φοιτητή/ριας

Για τη σύνταξη της έκθεσης πεπραγμένων σας, δηλαδή του Εντύπου 3 του Βιβλιαρίου Πρακτικής Άσκησης: Έκθεση Πεπραγμένων/Γενικότερες Σημειώσεις - Παρατηρήσεις του Ασκούμενου Φοιτητή θα πρέπει να απαντήσετε με κείμενο σε ελεύθερη μορφή στις ακόλουθες ερωτήσεις:

 1. Ποιες από τις παρακάτω δεξιότητες - ικανότητες αναπτύξατε ή βελτιώσατε κατά τη διάρκεια της Πρακτικής σας Άσκησης:
  • Τεχνικής κατάρτισης
  • Θεωρητικής γνώσης του αντικειμένου
  • Τεχνολογικής κατάρτισης  (π.χ. χρήση Η/Υ - λογιστικών πακέτων)
  • Εργασίας στα πλαίσια ομάδας
  • Ηγεσίας
  • Ανάληψης πρωτοβουλιών - καινοτομίας
  • Προσαρμοστικότητας
  • Κριτικής - αναλυτικής σκέψης
  • Διαπροσωπικών σχέσεων
  • Εξυπηρέτησης πελατών
 2. Με ποια από τα συμφωνηθέντα και καταγεγραμμένα αντικείμενα εργασίας του εντύπου: «Μηνιαίο Πρόγραμμα Απασχόλησης Φοιτητή» ασχοληθήκατε κατά τη διάρκεια της Πρακτικής σας Άσκησης και με ποια όχι;
 3. Αλλάξατε σε επιστημονικό, επαγγελματικό ή και προσωπικό επίπεδο κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης; Ποιες ήταν οι αλλαγές;
 4. Πώς η συνεργασία σας με τον επόπτη Καθηγητή της Πρακτικής Άσκησης και τον επόπτη του Φορέα Απασχόλησης συνέβαλε στην κατανόηση των δραστηριοτήτων στις οποίες πήρατε μέρος;
 5. Το περιεχόμενο ποιων θεωρητικών μαθημάτων που παρακολουθήσατε κατά τη διάρκεια των σπουδών σας σάς βοήθησε περισσότερο στην Πρακτική σας Άσκηση;
 6. Θα επιθυμούσατε σε κάποιο θεωρητικό μάθημα, κατά τη διάρκεια των σπουδών σας, να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση σε κάποια ενότητα; Αν ναι, σε ποιες θεματικές ενότητες νομίζετε ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στη διδασκαλία;
 7. Αντιμετωπίσατε κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα - δυσκολία (π.χ. ωράριο εργασίας πέραν του προβλεπόμενου, κακή συμπεριφορά εργοδότη κ.λπ.) κατά τη διάρκεια της Πρακτικής σας Άσκησης; Αν ναι περιγράψτε το.

Αναζήτηση

Τελευταίες ανακοινώσεις

Ανακοινώνεται ότι το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης θα παραμείνει κλειστό μέχρι νεοτέρας. Το προσωπικό...
Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος της Πανεπιστημιούπολης...
Στο συνημμένο αρχείο (pdf) θα βρείτε αναλυτικά τα ονόματα των φοιτητών του Τμήματος Φυσικής (πρώην Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.) που...
Στο συνημμένο αρχείο (pdf) θα βρείτε αναλυτικά τα ονόματα των φοιτητών του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (πρώην Τμήμα...
Στο συνημμένο αρχείο (pdf) θα βρείτε αναλυτικά τα ονόματα των φοιτητών του Τμήματος Χημείας (πρώην Τμήμα Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού...
Στο συνημμένο αρχείο (pdf) θα βρείτε αναλυτικά τα ονόματα των φοιτητών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικήςπου...
Στο συνημμένο αρχείο (pdf) θα βρείτε αναλυτικά τα ονόματα των φοιτητών του Τμήματος Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας (πρώην Οινολογίας...
Στο συνημμένο αρχείο (pdf) θα βρείτε αναλυτικά τα ονόματα των φοιτητών του Τμήματος Πληροφορικής (πρώην Μηχανικών Πληροφορικής) που...
Στο συνημμένο αρχείο (pdf) θα βρείτε αναλυτικά τα ονόματα των φοιτητών του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (πρώην Δασοπονίας και...
Φοιτητές Ενημερώνουμε τους φοιτητές που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση μέσω του...

Ακολουθήστε μας

Πληροφοριακό Σύστημα Άτλας