2510462151, 2510462610    2510462352   work@emt.ihu.gr

Πρόσκληση Φοιτητών και Φορέων για συμμετοχή στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ

Φοιτητές

Ενημερώνουμε τους φοιτητές που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση μέσω του προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα - Επιχειρηματικότητα - Καινοτομία 2014-2020» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο με πιθανή ημερομηνία έναρξης την 1η Νοεμβρίου 2021 και σύμφωνα με τα ισχύοντα μέτρα για τον περιορισμό της εξάπλωσης της πανδημίας COVID-19, ότι έχει αρχίσει η διαδικασία των ηλεκτρονικών αιτήσεων που θα διαρκέσει από 30/08/2021 έως και 20/09/2021.

Αιτήσεις μετά την ανωτέρω προθεσμία δεν θα γίνονται δεκτές.

Οι φοιτητές μπορούν να κάνουν αίτηση ακόμα και αν δεν πληρούν τα κριτήρια των απαιτούμενων μαθημάτων, με την προϋπόθεση ότι πριν την έναρξη της Πρακτικής (01/11/2021) θα προσκομίσουν τη σχετική βεβαίωση από τη Γραμματεία.

Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων ξεπεράσει τις εγκεκριμένες θέσεις ανά Πρόγραμμα Σπουδών, για την επιλογή θα υπάρξουν κριτήρια αξιολόγησης. Επίσης, σε περίπτωση που δεν καλυφθούν οι προβλεπόμενες θέσεις ανά Πρόγραμμα Σπουδών, εντός της προθεσμίας, οι εναπομένουσες κενές θέσεις θα καλυφθούν από τα άλλα Προγράμματα Σπουδών αναλογικά.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορούν να αποσταλούν ηλεκτρονικά μέσω e-mail ή σε φάκελο μέσω συστημένου ταχυδρομείου ή Courier στη διεύθυνση του Γραφείου Πρακτικής έως και την Πέμπτη 30/09/2021.

Η αποστολή/παράδοση των δικαιολογητικών θα πρέπει να γίνεται εφόσον ο φάκελος είναι ολοκληρωμένος, σε διαφορετική περίπτωση ο φοιτητής αφού κάνει την ηλεκτρονική του αίτηση, συγκεντρώνει όλα τα δικαιολογητικά και κατόπιν προχωρά στην αποστολή τους.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Μετάβαση στην αίτηση

Αναλυτικά η ανακοίνωση (pdf)


Διαθέσιμες θέσεις ανά Πρόγραμμα Σπουδών του ΔΙ.ΠΑ.Ε. - Πανεπιστημιούπολη Καβάλας

Πρόγραμμα Σπουδών Θέσεις
Αρχιτεκτονικής Τοπίου 15
Δασοπονίας & Δ.Φ.Π. 15
Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών 14
Νοσηλευτικής 25
Διοίκησης Επιχειρήσεων 25
Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής 15
Μηχανικών Τεχν. Πετρ. & Φ.Α. & Μηχανολόγων Μηχ. 25
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 12
Μηχανικών Πληροφορικής

18


Φορείς Πρακτικής Άσκησης

Οι Φορείς Πρακτικής Άσκησης που ενδιαφέρονται να απασχολήσουν φοιτητές για το εξάμηνο με έναρξη στις ως άνω ημερομηνίες, θα πρέπει να δημοσιεύσουν ηλεκτρονικά τη θέση Πρακτικής Άσκησης στο Πληροφοριακό Σύστημα ΑΤΛΑΣ (atlas.grnet.gr) και να την κοινοποιήσουν στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης έως 10/10/2021, συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας ηλεκτρονικά το έντυπο «Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Φορέα Πρακτικής Άσκησης» (work.emt.ihu.gr/index.php/hosts) αναφέροντας απαραίτητα τον κωδικό θέσης «ΑΤΛΑΣ».

Αναλυτικά η ανακοίνωση (pdf)

Υποβολή απογραφικού δελτίου εισόδου

Καλούνται οι φοιτητές οι οποίοι άρχισαν την Πρακτική τους Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ στη 01/06/2021 να υποβάλλουν ηλεκτρονικά το Απογραφικό Δελτίο Εισόδου (ερωτηματολόγιο) στον παρόντα ιστότοπο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης, από 15 έως και 25 Ιουνίου 2021.

Οι απαντήσεις θα τύχουν επεξεργασίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Bίου Μάθηση», «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία», Δικαιούχος «ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης»), για το σκοπό της παρακολούθησης του Προγράμματος, προκειμένου να εξαχθούν στατιστικά στοιχεία (δείκτες) και για το σκοπό των προβλεπόμενων ερευνών και αξιολογήσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις του ΕΚΤ. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων.

Η απάντηση των ερωτήσεων θα πρέπει να γίνει με γνώμονα το τι ίσχυε κατά την 1η Ιουνίου 2021 που κάνατε την είσοδό σας στο Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης.

Κάποιες απαντήσεις επειδή είναι συγκεκριμένες, είναι εκ των προτέρων επιλεγμένες προς διευκόλυνσή σας.

Προσοχή: Για τους φοιτητές που θα αρχίσουν την Πρακτική τους στη 01/07/2021 θα υπάρξει νέα ανακοίνωση.

Συμπλήρωση απογραφικού δελτίου εισόδου.

Τοποθετήσεις φοιτητών και επόπτες καθηγητές Ιδρύματος ανά Τμήμα εξαμήνου 01/06/2021 - 30/11/2021

Παρακάτω αναφέρονται οι τοποθετήσεις των φοιτητών και οι επόπτες καθηγητές των Τμημάτων του πρώην ΤΕΙ ΑΜΘ για τους φοιτητές που θα αρχίσουν την Πρακτική τους Άσκηση στη 01/06/2021 (αρχεία pdf).

Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (πρώην Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος)

Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (πρώην Π.Σ. Αρχιτεκτονικής Τοπίου)

Τμήμα Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας (πρώην Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών)

Τμήμα Νοσηλευτικής Διδυμοτείχου

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (πρώην Διοίκησης Επιχειρήσεων)

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Τμήμα Χημείας (πρώην Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου και Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.)

Τμήμα Φυσικής (πρώην Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.)

Τμήμα Πληροφορικής (πρώην Mηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.)

Έναρξη Πρακτικής 01/06/2021

Ανακοινώνεται ότι η διά ζώσης έναρξη της Πρακτικής Άσκησης θα γίνει στη 01/06/2021, για τους φοιτητές του νέου εξαμήνου (εαρινό 2020-21) και για τους φοιτητές του προηγούμενου εξαμήνου (χειμερινό 2020-21) που ήταν σε αναστολή.

Το Γραφείο Πρακτικής θα επικοινωνήσει με τους φορείς για τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Προσοχή: Όσοι φοιτητές έχουν δηλώσει (σε συνεννόηση με τους φορείς τους) ημερομηνία έναρξης 01/07/2021, θα αρχίσουν τότε (01/07/2021).

 

Περισσότερα Άρθρα...

Αναζήτηση

Τελευταίες ανακοινώσεις

Με το παρακάτω ΦΕΚ 67/τ.Β'/14-01-2022 και συγκεκριμένα στις σελίδες 885 - 886, δίνεται οι δυνατότητα στους φοιτητές να...
Στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, η αποζημίωση της πρακτικής άσκησης ανέρχεται σε ποσοστό 80% επί...
Ανακοινώνεται ότι το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ του Δι.Πα.Ε. - Πανεπιστημιούπολη Καβάλας θα...
Καλούνται οι φοιτητές οι οποίοι άρχισαν την Πρακτική τους Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ στις 15/11/2021 να...
Καλούνται οι φοιτητές που υλοποίησαν την Πρακτική τους Άσκηση διά ζώσης στους φορείς τους από 01/06/2021...
Καλούνται οι φοιτητές που υλοποίησαν την Πρακτική τους Άσκηση διά ζώσης στους φορείς τους από 01/11/2020...
Ανακοινώνεται ότι για διαχειριστικούς λόγους του Προγράμματος, η έναρξη της Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ για το...
Στο συνημμένο αρχείο (pdf) αναφέρονται οι Α.Ε.Μ. των φοιτητών του Τμήματος Φυσικής που εγκρίθηκαν για να να πραγματοποιήσουν την...
Στο συνημμένο αρχείο (pdf) αναφέρονται οι Α.Ε.Μ. των φοιτητών του Τμήματος Πληροφορικής που εγκρίθηκαν για να να...

Ακολουθήστε μας

Πληροφοριακό Σύστημα Άτλας