2510462151, 2510462610    2510462352   work@emt.ihu.gr

Πρόσκληση Φοιτητών και Φορέων για συμμετοχή στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ

Φοιτητές

Ενημερώνουμε τους φοιτητές που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση μέσω του προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα - Επιχειρηματικότητα - Καινοτομία 2014-2020» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο με πιθανή ημερομηνία έναρξης την 1η Απριλίου 2022 και σύμφωνα με τα ισχύοντα μέτρα για τον περιορισμό της εξάπλωσης της πανδημίας COVID-19, ότι έχει αρχίσει η διαδικασία των ηλεκτρονικών αιτήσεων που θα διαρκέσει από 01/02/2022 έως και 15/02/2022.

Αιτήσεις μετά την ανωτέρω προθεσμία δεν θα γίνονται δεκτές.

Οι φοιτητές μπορούν να κάνουν αίτηση ακόμα και αν δεν πληρούν τα κριτήρια των απαιτούμενων μαθημάτων, με την προϋπόθεση ότι θα προσκομίσουν τη σχετική βεβαίωση από τη Γραμματεία έως την τελική ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών τους (28/02/2022).

Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων ξεπεράσει τις εγκεκριμένες θέσεις ανά Πρόγραμμα Σπουδών, για την επιλογή θα υπάρξουν κριτήρια αξιολόγησης. Επίσης, σε περίπτωση που δεν καλυφθούν οι προβλεπόμενες θέσεις ανά Πρόγραμμα Σπουδών, εντός της προθεσμίας, οι εναπομένουσες κενές θέσεις θα καλυφθούν από τα άλλα Προγράμματα Σπουδών αναλογικά.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορούν να αποσταλούν ηλεκτρονικά μέσω e-mail ή σε φάκελο μέσω συστημένου ταχυδρομείου ή Courier στη διεύθυνση του Γραφείου Πρακτικής έως και τη Δευτέρα 28/02/2022.

Η αποστολή/παράδοση των δικαιολογητικών θα πρέπει να γίνεται εφόσον ο φάκελος είναι ολοκληρωμένος, σε διαφορετική περίπτωση ο φοιτητής αφού κάνει την ηλεκτρονική του αίτηση, συγκεντρώνει όλα τα δικαιολογητικά και κατόπιν προχωρά στην αποστολή τους.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Ηλεκτρονική αίτηση

Αναλυτικά η ανακοίνωση (pdf)


Διαθέσιμες θέσεις ανά Πρόγραμμα Σπουδών του ΔΙ.ΠΑ.Ε. - Πανεπιστημιούπολη Καβάλας

Πρόγραμμα Σπουδών Θέσεις
Αρχιτεκτονικής Τοπίου 12
Δασοπονίας & Δ.Φ.Π. 15
Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών 12
Νοσηλευτικής 23
Διοίκησης Επιχειρήσεων 21
Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής 12
Μηχανικών Τεχν. Πετρ. & Φ.Α. & Μηχανολόγων Μηχ. 30
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 14
Μηχανικών Πληροφορικής

13


Φορείς Πρακτικής Άσκησης

Οι Φορείς Πρακτικής Άσκησης που ενδιαφέρονται να απασχολήσουν φοιτητές για το εξάμηνο με έναρξη στις ως άνω ημερομηνίες, θα πρέπει να δημοσιεύσουν ηλεκτρονικά τη θέση Πρακτικής Άσκησης στο Πληροφοριακό Σύστημα ΑΤΛΑΣ (atlas.grnet.gr) και να την κοινοποιήσουν στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης έως 28/02/2022, συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας ηλεκτρονικά το έντυπο «Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Φορέα Πρακτικής Άσκησης» (work.emt.ihu.gr/index.php/hosts) αναφέροντας απαραίτητα τον κωδικό θέσης «ΑΤΛΑΣ».

Αναλυτικά η ανακοίνωση (pdf)

Έναρξη αιτήσεων για Πρακτική Άσκηση εαρινού εξαμήνου

Ανακοινώνεται ότι οι αιτήσεις για Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ για το εαρινό εξάμηνο 2021-22 θα ενεργοποιηθούν από την Τρίτη 01/02/2022 έως και την Τρίτη 15/02/2022.

Η υποβολή θα γίνεται ηλεκτρονικά από την παρούσα ιστοσελίδα και ο σύνδεσμος θα κοινοποιηθεί σε επόμενη ανακοίνωση.

 

Δυνατότητα εξ αποστάσεως πραγματοποίησης της Πρακτικής Άσκησης

Με το παρακάτω ΦΕΚ 67/τ.Β'/14-01-2022 και συγκεκριμένα στις σελίδες 885 - 886, δίνεται οι δυνατότητα στους φοιτητές να διεξάγουν μέρος ή ολόκληρη την πρακτική τους άσκηση εξ αποστάσεως, εφόσον:

  1. Ο φορέας πρακτικής (εργοδότης) δίνει τη δυνατότητα τηλεργασίας.
  2. Η φύση της πρακτικής άσκησης το επιτρέπει.
  3. Συναινεί ο επιστημονικά υπεύθυνος πρακτικής άσκησης του Τμήματος.

Οι φοιτητές του τρέχοντος εξαμήνου που ξεκίνησαν την πρακτική τους άσκηση στις 15/11/2021, μπορούν να αιτηθούν τη μερική εκπόνησή της εξ αποστάσεως, αποστέλλοντας στο e-mail του γραφείου πρακτικής ΕΣΠΑ:

  1. Σχετική γραπτή ειδοποίηση μέσω e-mail.
  2. Βεβαίωση του φορέα ότι το αντικείμενο της πρακτικής άσκησης πραγματοποιείται και με την εξ αποστάσεως παροχή εξαρτημένης εργασίας (τηλεργασία), την οποία υιοθετεί παράλληλα ως ειδική μορφή απασχόλησης (πρότυπο βεβαίωσης).

Αποζημίωση πρακτικά ασκούμενων στον ιδιωτικό τομέα σύμφωνα με την αύξηση του κατώτατου ημερομισθίου από 01/01/2022

Στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, η αποζημίωση της πρακτικής άσκησης ανέρχεται σε ποσοστό 80% επί του βασικού ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, που ισχύει κάθε φορά και καταβάλλεται σε μηνιαία βάση από τον φορέα απασχόλησης.

Από την 1η Ιανουαρίου 2022, σύμφωνα με την ΥΑ 107675/27-12-2021 (ΦΕΚ Β 6263/27-12-2021) το κατώτατο ημερομίσθιο ορίζεται στα είκοσι εννέα ευρώ και εξήντα δύο λεπτά (29,62 €) και η αποζημίωση των πρακτικά ασκούμενων ανέρχεται σε 592,50 € μηνιαίως (29,62 x 80% = 23,70 x 25 ημερομίσθια = 592,50 €).

Επομένως, οι φοιτητές που εντάσσονται στο έργο «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» ΕΣΠΑ 2014-2020, αποζημιώνονται μηνιαίως από το έργο ΕΣΠΑ με το ποσό των 280,00 € και με 312,50 € από τους φορείς του Ιδιωτικού Τομέα (σύνολο αποδοχών 592,50 € μηνιαίως).

ΦΕΚ 6263/27-12-2021 καθορισμός κατώτατου ημερομισθίου (pdf)

Περισσότερα Άρθρα...

Αναζήτηση

Τελευταίες ανακοινώσεις

Η εταιρεία παραγωγής συστημάτων αλουμινίου Alumil προσφέρει θέσεις πρακτικής άσκησης και εργασίας...
Ανακοινώνεται ότι το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ θα είναι κλειστό την Πέμπτη 19 και την...
Καλούνται οι φοιτητές που άρχισαν την Πρακτική τους μέσω ΕΣΠΑ στη 01/05/2022 να συμπληρώσουν...
Καλούνται οι φοιτητές που υλοποιούν την Πρακτική τους Άσκηση διά ζώσης στους φορείς τους από...
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το ΦΕΚ 2137/30/04/2022 (σελ. 21142) η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών των Π.Σ. των...
Στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, η αποζημίωση της πρακτικής άσκησης ανέρχεται σε ποσοστό 80% επί του βασικού...
Ανακοινώνεται ότι για το εαρινό εξάμηνο 2021-22 η έναρξη της Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ...
Ορθή επανάληψη της προηγούμενης ανακοίνωσης για το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Στο...
Στο συνημμένο αρχείο (pdf) αναφέρονται οι Α.Ε.Μ. των φοιτητών του Τμήματος Πληροφορικής που εγκρίθηκαν για να...

Ακολουθήστε μας

Πληροφοριακό Σύστημα Άτλας